Dostarczamy technologię

MSC Solutions bierze udział w projekcie:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Projekt dotyczy zakupu usługi polegającej na opracowaniu przez jednostkę naukową, zautomatyzowanego procesu produkcji przewodów przeznaczonych do montażu w tekstyliach – system ACPS (Automatic Cable Production System) oparty o innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki, gwarantujące znaczącą poprawę parametrów procesu produkcyjnego przewodów znajdujących zastosowanie w tekstyliach, w tym m.in. w inteligentnej odzieży, niestosowane dotychczas na rynku do produkcji tego typu asortymentu. Zautomatyzowanie procesu produkcji przewodów przeznaczonych do montażu w tekstyliach pozwoli na zwiększenie wydajności procesu produkcji, eliminacje wąskich gardeł procesu produkcji, poprawę jakości produkowanych produktów, zmniejszenie zapasów oraz czasów międzyoperacyjnych.

„Opracowanie Innowacyjnego, zautomatyzowanego procesu produkcji przewodów przeznaczonych do montażu w tekstyliach”

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.02-18-0097/19-00

Całkowita wartość projektu: 492 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 340 000,00 PLN

Kontakt

MSC Solutions Sp.z.o.o.
Racławówka 3A
36-047 Niechobrz
KRS: 0000749497, NIP: 5170394727, REGON: 381349871